Zalomenie textu v bunke

Ak chcete, aby sa text v bunke zobrazoval vo viacerých riadkoch, môžete bunku formátovať tak, aby sa text automaticky zalamoval. Taktiež môžete pre bunku zadať manuálny zlom riadka.

Čo chcete urobiť?

  1. Automatické zalomenie textu
  2. Ručné vloženie zlomu riadka

1. Automatické zalomenie textu

Automaticky rozdeli dlhy text do riadkov podla sirky stlpca. V pracovnom hárku vyberte bunky, ktoré chcete formátovať. Na karte Domov kliknite v skupine Zarovnanie na tlačidlo Zalomiť textzalomenie01

Pred:zalomenie02

Po:zalomenie03

Poznámky:
Údaje v bunke sa zarovnajú tak, aby sa prispôsobili šírke stĺpca. Po zmene šírky stĺpca sa zalomenie textu automaticky upraví. Ak sa nezobrazuje celý zalomený text, pravdepodobnou príčinou je nastavenie konkrétnej výšky riadka.

2. Ručné vloženie zlomu riadka
Ak chcete v konkrétnom bode bunky určiť začiatok nového riadku textu, dvakrát kliknite na bunku, kliknite na umiestnenie, v ktorom sa má nachádzať zlom riadka, a potom stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER.zalomenie04

Poznámka: Ak by ste pouzili iba enter, cely text by skoncil v jednom riadku a presunuli by ste sa na dalsiu bunku

Vi

Ludia, usmievajte sa / Keep smiling, people

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers like this: